0 € 0
Obsah košíku
Cena celkem:0 Kč

Nákup na splátky

Potrebujete vybaviť spálňu, predsieň alebo obývacia izba, ale momentálne nemáte k dispozícii dostatok peňazí? Kúpte si nový nábytok na splátky. Spotrebiteľský úver Vám poskytneme na tovar v hodnote od 100 € do 3.300 €, takže nezáleží na tom, či si potrebujete zaobstarať len stôl, posteľ alebo sedaciu súpravu. Dobu splácania a výšku mesačných splátok, si zvolíte podľa svojich možností. Je to jednoduché – všetko vybavíte online a bez ručiteľa, stačí Vám len dva osobné doklady.


HOME CREDIT

Poskytovateľom splátok je spoločnosť Home Credit a.s., www.homecredit.sk

Vzorové výpočty je možné vykonávať pomocou on-line kalkulačky splátok Home Credit.

logo_home_credit.jpg

Popis produktov

Predaj na splátky

– On-line cez internet
  – Všetko zariadite z pohodlia domova
  – Jednoducho, rýchlo, prehľadne

AKCE – 100% úrokov späť_i

"Zona-0-Vratime-250x180px-SR.jpg

Spoločnosť Home Credit Slovakia, a.s. v spolupráci s obchodnými partnermi pre svojich zákazníkov pripravila akciu,
vďaka ktorej si zákazníci môžu nakúpiť tovar na splátky a zaplatené úroky im budú vrátené späť.
Klient sa o tomto úvere dozvie z reklamných a propagačných materiálov, letákov alebo z internetovej kampane.
Akciu „100% úrokov späť“ s vrátením úrokov je možné realizovať výhradne prostredníctvom produktu
100SPAT

Podmienky vrátenia úrokov

  • Klient uzavrie úverovú zmluvu na produkt typu viď Cenník produktu.
  • Klient uhradí v poriadku a včas splátky uvedené na zmluve. Klient nesmie mať dlh po splatnosti voči spoločnosti
  • Home Credit Slovakia, a.s.
  • Najneskôr do 4 mesiacov od dátumu splatenia úveru pripíše Home Credit Slovakia čiastku vo výške 100%
  • zaplatených úrokov na kreditnú kartu klienta.
  • Vrátená čiastka sa bude rovnať výške 100% zaplatených úrokov, nezahrňuje prípadné poistenie.
  • Klientom, ktorí aktívnu kreditnú kartu našej spoločnosti majú, bude čiastka pripísaná na úverový účet k tejto
  • karte. Ostatní klienti od nás obdržia novú kreditnú kartu.
  • Podrobnejší popis podmienok obsahuje dokument Podmienky vrátenia zaplatených úrokov. Tento dokument
  • vytlačte a odovzdajte klientovi spolu zo zmluvou.

1. „Desatina 10% + 10 × 10%“

desetina.jpg
 – Platba v hotovosti 10% z ceny tovaru
  – Splátka vo výške 10% z ceny tovaru
  – Splátky 10 mesiacov
  – Navýšenie 10%
  – Priemerná RPMN: 26,3%

Všeobecné podmienky

Spotrebiteľský úver je jednorázový úver, ktorý umožní nakupovať bez potrebnej hotovosti čokoľvek. A to pri minimálnej administratíve a s minimálnou časovou stratou.

Výhody:
 – jednoduchosť a rýchlosť uzavretia Úverovej zmluvy priamo cez Internet
 – veľká variabilita úverových produktov
 – ihneď po zakúpení tovaru sa klient stáva jeho majiteľom
 – rovnaká výška splátky po celú dobu trvania úveru
 – minimálna výška úveru 80 EUR
 – pre nákup tovaru do 1 000 EUR u nás vždy stačia iba dva doklady totožnosti (napr. platný vodičský preukaz alebo platný cestovný pas). Občania SR vždy občiansky preukaz.
 – pre nákup tovaru nad 1 000 EUR môže byť požadované potvrdenie o výške príjmov.
 – určený pre dospelé fyzické osoby so stálym príjmom

2. „1% navýšenie mesačne“

navyseni-mesicne.jpg
 – platba v hotovosti od 0%
 – navýšenie 1% mesačne
 – splátky 06 – 25 mesiacov
 – priemerná RPMN: 23,5 – 24,0%

Všeobecné podmienky

Spotrebiteľský úver je jednorázový úver, ktorý umožní nakupovať bez potrebnej hotovosti čokoľvek. A to pri minimálnej administratíve a s minimálnou časovou stratou.

Výhody:
 – jednoduchosť a rýchlosť uzavretia Úverovej zmluvy priamo cez Internet
 – veľká variabilita úverových produktov
 – ihneď po zakúpení tovaru sa klient stáva jeho majiteľom
 – rovnaká výška splátky po celú dobu trvania úveru
 – minimálna výška úveru 80 EUR
 – pre nákup tovaru do 1 000 EUR u nás vždy stačia iba dva doklady totožnosti (napr. platný vodičský preukaz alebo platný cestovný pas). Občania SR vždy občiansky preukaz.
 – pre nákup tovaru nad 1 000 EUR môže byť požadované potvrdenie o výške príjmov.
 – určený pre dospelé fyzické osoby so stálym príjmom

Krok za krokom pri splátkovom predaji na diaľku

Postupujte ako pri bežnom nákupe, vložte tovar do nákupného košíka, vyplňte požadované údaje, ako platbu vyberte – „Na splátky Home Credit“.

Budete presmerovaný na stránky spoločnosti Home Credit Slovakia, as, kde si zvolíte variant splácania, počet splátok a výšku akontácie.

V ďalšom kroku vyplníte do jednoduchého formulára všetky potrebné údaje pre poskytnutie úveru a odošlete žiadosť na spracovanie. Všetky poskytované údaje podliehajú podmienkam zákona 101/2000 Zb. o ochrane osobných údajov.

Žiadosť je okamžite posúdená a výsledok zobrazený. Výsledok posúdenia vám bude zároveň potvrdený na Vašu e-mailovú adresu.

V prípade schválenia dostanete na svoju e-mailovú adresu zmluvu s návodom, ako ďalej postupovať.

Poistenie výdavkov

Klient si volí jednu z variant poistenia:

1) Balíček PLUS

3,08% z pravidelnej mesačnej splátky úveru bez poistenia

Poistenie pracovnej neschopnosti – pracovná neschopnosť vzniknutá následkom choroby alebo úrazu, dlhšia ako 60 dní
Poistenie invalidity – invalidita 3. stupňa priznaná pre chorobu alebo úraz
Poistenie smrti následkom úrazu

Tento balík poistenia je určený pre „zamestnancov“ a SZČO („podnikateľ“).

Základné podmienkou pre vstup do poistenia je, že klient:

 - Dosahuje vek 18 rokov a neprekročí vek 65 rokov
 - Je osobou bez zdravotných problémov, nie je v pravidelnej lekárskej starostlivosti alebo pod pravidelným lekárskym dohľadom v dôsledku zisteného ochorenia
 - Nie je v pracovnej neschopnosti a nebol tiež v posledných 12 mesiacoch pred uzatvorením zmluvy o úvere v pracovnej neschopnosti dlhšej 30 bezprostredne po sebe nasledujúcich kalendárnych dní
 - Nepožiadal o priznanie invalidného dôchodku alebo nie je účastníkom konania o priznanie invalidity akéhokoľvek stupňa, nebol mu priznaný starobný alebo invalidný dôchodok pre akýkoľvek stupeň
 - Bol oboznámený a súhlasí s poistnou zmluvou a ZPP-PV-Ú SR

2) Balíček PREMIUM

6,48% z pravidelnej mesačnej splátky úveru bez poistenia

Poistenie straty príjmu – strata príjmu, ku ktorej nedôjde z vôle či vinou poisteného
Poistenie pracovnej neschopnosti – pracovná neschopnosť vzniknutá následkom choroby alebo úrazu, dlhšia ako 60 dní
Poistenie invalidity – invalidita 3. stupňa priznaná pre chorobu alebo úraz
Poistenie smrti následkom úrazu

Tento balík poistenia je určený pre „zamestnanca“ i SZČO („podnikateľ“).

Základnou podmienkou pre vstup do poistenia je, že klient** splnil podmienky pre vstup do poistenia súboru A a navyše:**

 - Je zamestnaný na dobu neurčitú a nie je v skúšobnej dobe, alebo vykonáva bez prerušenia samostatnú zárobkovú činnosť
 - Nepodal výpoveď z pracovného pomeru alebo mu nebola daná výpoveď z pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa, nezrušil okamžite pracovný pomer a ani s ním nebol okamžite zrušený pracovný pomer zo strany zamestnávateľa, nie je podľa svojho vedomia zaradený medzi zamestnancov, s ktorými by mohol byť v nasledujúcich 12 mesiacoch rozviazaný pracovný pomer zo strany zamestnávateľa z dôvodov organizačných zmien a znižovania počtu zamestnancov v zmysle platných právnych predpisov a nevedie so zamestnávateľom konanie o skončení pracovného pomeru dohodou
 - Bol bez prerušenia zamestnaný v predchádzajúcich 12 mesiacoch pred uzatvorením zmluvy o úvere, alebo po túto dobu vykonával samostatnú zárobkovú činnosť.

3) Balíček STANDARD

1,90% z pravidelnej mesačnej splátky úveru bez poistenia

Poistenie invalidity následkom úrazu – plný invalidný dôchodok priznaný pre úraz
Poistenie smrti následkom úrazu

Tento súbor poistenia je určený pre každého klienta za splnenie nižšie uvedenej podmienky.

Podmienkou pre vstup do poistenia je, že klient:

  – Dosahuje vek 18 rokov a neprekročí vek 65 rokov

Poistné plnenie

Poistné riziko – Poistná suma – Limit plnenia

Poistenie pracovnej neschopnosti – pravidelná mesačná splátka úveru – max. 12 splátok
Poistenie invalidity – zostatok dlhu – bez obmedzenia
Poistenie smrti následkom úrazu – zostatok dlhu – bez obmedzenia
Poistenie straty príjmu – pravidelná mesačná splátka úveru – max. 12 splátok

Reklamačný poriadok spoločnosti Home Credit Slovakia, a.s.

Uplatnenie práva zo zodpovednosti za vady finančnej služby alebo platobnej služby (napr. vada kartovej transakcie, spotrebiteľského úveru apod.) poskytovaných Spoločnosťou.

Vybavovanie sťažností v spoločnosti Home Credit Slovakia, a.s.

Písomné alebo ústne podanie sťažovateľa, ktorým sťažovateľ upozorňuje na konkrétne nedostatky v kvalite platobných a finančných služieb poskytovaných Spoločnosťou alebo zamestnancami Spoločnosti – poskytovanie informácií, poradenstvo, komunikácia, vystupovanie zamestnancov, atď., alebo sťažovateľ prejavuje nespokojnosť s činnosťou Spoločnosti týkajúcou sa činnosti zamestnancov, prípadne sťažovateľ poukazuje na nečinnosť Spoločnosti spočívajúcu v nečinnosti zamestnancov. Sťažnosť nie je reklamáciou.


V prípade otázok k niektorému zo splátkových produktov nás kontaktujte.
Prajeme Vám príjemné nakupovanie na splátky.

© 2023 Supersektor.cz - všechna práva vyhrazena