0 € 0
Cena celkem:28 533 Kč

Myslíme na druhých

Naším cieľom je nielen spokojnosť zákazníkov, ale ľudí všeobecne. Preto sa už dlhší čas angažujeme v najrôznejších sponzorských akciách a snažíme sa prispievať tam, kde je to skutočne potrebné. Naše dary majú peňažné aj hmotnú podobu. Podporujeme predovšetkým verejný sektor, ktorý sa z veľkej časti týka detskej populácie. Práve do týchto oblastí privádzame finančné dary zlepšujúce životné podmienky malých ratolestí. Supersektor je sponzorom napríklad týchto subjektov.

  • • Detský domov Rovečné
  • • Materská škola Veľké Opatovice
  • • Základná škola Veľké Opatovice
  • • Základná škola Jevíčko a mnohé ďalšie

Myslíme na druhej, a teda sa pokúšame nadväzovať nové a nové spolupráce s ostatnými inštitúciami obdobného charakteru, kde je potrebné investovať aj sebamenší dary na rozvoj a lepšie životné blahobyt. Osudy ľudí nám skrátka nie sú ľahostajné.

© 2021 Supersektor.cz - všechna práva vyhrazena