0 € 0
Cena celkem:28 533 Kč

Reklamácia a vrátenie tovaru

Pri predaji nábytku plníme všetky nevyhnutné povinnosti spojené s občianskym zákonníkom. To sa týka ako kamenných predajní, tak internetového obchodu. Pri robení akéhokoľvek sortimentu máte samozrejme nárok na vrátenie tovaru alebo jeho prípadnú reklamáciu.

Vrátenie tovaru

Vykoná Ak je nákup prostredníctvom internetového obchodu Supersektor, získate zo zákona automaticky možnosť odstúpiť od kúpnej zmluvy, ktorú tvorí potvrdená objednávka. Bez akéhokoľvek dôvodu možno ** tovar navrátiť do 14 dní **, avšak v úplne rovnakom stave, v akom nábytok preberáte.

Podľa § 1837 Občianskeho zákonníka vám toto právo zaniká v určitých situáciách uvedených nižšie.

• Ak ide o modifikovateľné tovare, ktorá automaticky patrí do zákazkovej výroby
• Ak sa jedná o výrobky, ktorých cena závisí na výchylkách finančného trhu

Stornovanie objednávky

Nastať môže situácia, pri ktorej zistíte, že ste si objednali zlú veľkosť nábytku, omylom ste zvolili iný farebný odtieň alebo do košíka vložili nevhodný produkt. V takom prípade je možné vykonať ** stornovania objednávky **. Iba však za predpokladu, že tento úkon zrealizujete do dvoch hodín od potvrdenej objednávky.

Reklamácia tovaru

Na každý produkt v ponuke sa vzťahuje záručná doba udávaná zákonom. Pri dodávke fyzickým osobám je to lehota ** 24 mesiacov **, pri predaji podnikateľskému subjektu je to obdobie ** 12 mesiacov **. Záručná doba začína plynúť prevzatím tovaru.

Ak narazíte na akúkoľvek poruchu v tomto časovom úseku, máte právo podľa občianskeho zákonníka na odstránenie závady. Podľa charakteru výrobku je možná aj výmena za nový.

Či už nastane ktorákoľvek z vyššie uvedených situácií, neváhajte nás kontaktovať prostredníctvom ľubovoľného komunikačného kanála a my vám s riešením konkrétneho problému veľmi radi poradíme.

© 2021 Supersektor.cz - všechna práva vyhrazena